QPI:O QPI

Z QPI

Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
GNU Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji trzeciej tej Licencji. Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak bez jakiejkolwiek gwarancji, nawet domyślnej gwarancji przydatności handlowej albo przydatności do określonych zastosowań.
Zobacz treść licencji GNU General Public License.

QPI jest programem napisanym przez Michała Kolarczyk za pomocą języka Python z wykorzystaniem PyQt. QPI ma za zadanie przyspieszyć instalację popularnych programów. Za pomocą paru kliknięć można wybrać programy, które potem po cichu zostaną zainstalowane w systemie.

Strona projektu na SourceForge: QPI@SourceForge.net

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia